Iskolarendszeren kívüli rendőr tiszthelyettes (közrendvédelmi rendőr) szakképzés

Iskolarendszeren kívüli rendőr tiszthelyettes (közrendvédelmi rendőr) szakképzés:

A program megnevezése: Iskolarendszeren kívüli Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképzés

OKJ száma: OKJ 54 861 01

Nyilvántartásba vételi száma: E-000360/2014/A001

Az iskolarendszeren kívüli rendőr tiszthelyettes szakképzés célja, hogy a Rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését biztosítsa azok számára, akiknek életkoruk és a szolgálati helyeiken szerzett szakmai gyakorlatuk, tapasztalatuk miatt nem indokolt és nem célszerű a nappali tagozatos, iskolarendszerű szakképzés.

Az iskolarendszeren kívüli Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképzésben való részvétel feltételei

A képzésre az jelentkezhet, aki rendelkezik

  • középiskolai érettségi bizonyítvánnyal,
  • a Rendőrség állományában hivatásos szolgálati viszonnyal, és vállalja a képzési szerződésben megfogalmazottakat, valamint
  • „B” kategóriájú gépjármű-vezetői engedéllyel, illetve vállalja, hogy azt a szakmai vizsga időpontjáig megszerzi.

A hivatásos szolgálati jogviszony megléte egyben garantálja a jelentkező egészségügyi-pszichológiai és fizikai alkalmasságát, valamint azt, hogy rendelkezik azokkal a gyakorlati tapasztalatokkal, amelyek a képzésben való részvételét lehetővé teszik.

Kérelmére – az ORFK vezetőjének engedélyével – részt vehet a képzésben az ORFK azon köztisztviselői, vagy közalkalmazotti állományú tagja is, aki – az állományviszony kivételével – a részvétel feltételeinek megfelel.

További feltétel, hogy az állományilletékes parancsnoka a képzésben való részvételét támogatja, és vállalja, hogy biztosítja a képzésben résztvevő számára a tanintézeti foglalkozásokon való megjelenést, valamint a gyakorlati feladatok teljesítését.

A résztvevők előképzettségére tekintettel a képzés moduláris szerkezetű program alapján folyik.

Az egyes modulok elvégzésének feltételei:

  • részvétel az intézményi kontaktórákon (összevonásokon),
  • az igazolt hiányzás nem haladhatja meg a tanintézeti és a gyakorlati órák 20%-át,
  • a tantárgyaknál meghatározott követelmények teljesítése,
  • előírt gyakorlati feladatok végrehajtása, dokumentálása a foglalkozási naplóban
  • modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A képzés részletes programja ide kattintva érhető el.