Pályázat

Pályázatok száma: 2

 

***

           Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidős 6 vagy 4 órás foglalkoztatás, megállapodás szerint.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A szakgimnázium törzs- (hivatásos és közalkalmazott) és tanulói állományok szűrése, kezelése, megelőző- gyógyító ellátása, közegészségügyi feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A 27//1995. (VII. 25.) NM rendelet 3. § alapján foglalkozás-orvostan szakorvos vagy üzemorvostan szakorvosi szakképesítéssel;
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi, pszichológiai alkalmasság.
 • Érvényes működési nyilvántartással rendelkező.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok fénymásolata, hatósági bizonyítvány.
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolása. MOK kamarai tagság igazolása.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2017. szeptember 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Békésiné Sóti Orsolya r. alezredes nyújt, a 06 1 391 35 43 (BM 38-010) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Kizárólag elektronikus úton Görbe Judit főelőadó részére a gorbe.judit@arszki.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által megbízott bizottság végzi. A bíráló bizottság a beküldött pályázatok alapján meghallgatást tart 2017. augusztus 25-én. Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • ORFK honlapja
 • arszki.hu, arszg.hu
 • közigállás.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszki.hu, arszg.hu honlapon szerezhet.

 

***

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

angol nyelvtanár

pedagógus munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Angol nyelv oktatása. Rendészeti szakmai angol nyelv oktatása. Szolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó fordítási és tolmácsolási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint, a pedagógus bértábla alapján történik.

Pályázati feltételek:

 • Angol szakos nyelvtanári végzettség.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi, pszichológiai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendvédelmi szervezetnél szerzett gyakorlat
 • Egyetemi angol nyelvtanári végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok fénymásolata, hatósági (erkölcsi) bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. 10. 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 09. 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Görbe Judit, főelőadó részére a gorbe.judit@arszg.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által kijelölt bizottság végzi, melyen azok a pályázatok vehetnek részt, amelyek a kitűzött határidőre beérkeztek. A bíráló bizottság a beküldött pályázatok alapján meghallgatást tart.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázó tájékoztatást kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 09. 20.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 •       ORFK honlapja
 •       arszg.hu
 •       Közszféra Állásportálja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszg.hu honlapon szerezhet.