Pályázat

Pályázatok száma: 2

           Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

            a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

informatika tanár

pedagógus munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű.

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Informatika tantárgy oktatása. A rendészeti szakképzésben résztvevő tanulók szaktantárgyi jellegű oktatása és pedagógiai nevelése, valamint szaktanfolyami képzésben résztvevők továbbképzése.

Számítástechnikai szakkabinet felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint, a pedagógus bértábla alapján történik.

Pályázati feltételek:

 • Informatika szakos tanár végzettség.
 • Minimum 2 év pedagógus gyakorlat.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi, pszichológiai alkalmasság.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendvédelmi szervezetnél szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok fénymásolata, hatósági bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2018. 02. 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 01. 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 01. 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mándi József r. alezredes nyújt, a 06 70/491-7838 (BM 38-170) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Görbe Judit főelőadó részére a judit@arszg.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által kijelölt bizottság végzi, melyen azok a pályázatok vehetnek részt, amelyek a kitűzött határidőre beérkeztek.  A bíráló bizottság a beküldött pályázatok alapján meghallgatást tart 2018. január 29-én.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • ORFK honlapja
 • arszg.hu
 • Közszféra Állásportálja

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszg.hu honlapon szerezhet.

***

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Igazgatója

  a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. § alapján

pályázatot hirdet

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 

Oktatási Szervek Szakmai Ismereti Szakcsoport Főtanár

beosztás ellátására

Betöltendő beosztás, besorolás:

főtanár I/D.

A beosztás ellátása:

Miniszteri vezénylés alapján történik

Munkaidőrend:

Hivatali

Ruhanorma:

egyenruha

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Alapvető feladata a tanulók oktatása és nevelése, melynek keretében közvetlenül végzi a csapatszolgálati ismeretek, valamint a rendőri testnevelés tantárgynak megfelelő kidolgozó, oktató, nevelő és egyéb tevékenységet.
 • Jegyzeteket, tansegédleteket, tantárgyi tájékoztatókat, óravázlatokat, egyéb információ- és ismerethordozókat készít.
 • Az iskolán folyó képzésekhez kapcsolódó modulzáró, félévzáró, tanévzáró szaktanfolyami záróvizsgák, valamint szakképesítő vizsgák végrehajtásában részt vesz.
 • Az iskolaigazgató külön megbízása alapján osztályfőnöki feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Rendőrtiszti Főiskola, Nemzetvédelmi Egyetem vagy felsőfokú végzettség és rendőrszervező tiszt szaktanfolyam
 • Magyar állampolgárság, kifogástalan életvitel, cselekvőképesség,

egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság,

 • A Hszt. 280. § (1) bekezdés a)-e) pontja alapján meghatározott szolgálati idő megléte (9 év).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendvédelmi szervnél szerzett legalább 5 éves közrendvédelmi vagy határrendészeti szakmai tapasztalat,
 • határrendész végzettség,
 • bölcsész vagy pedagógiai végzettség,
 • oktatói gyakorlat megléte.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó részletes szakmai és általános önéletrajzát, iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok másolatát, nyilatkozatot arról, hogy fegyelmi és büntetőeljárás nem folyik ellene, hatálya alatt nem áll és a személyi anyagába történő betekintéshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a felettes szerv engedélyét követően kerülhet sor, legkorábban 2018. március 01-jei hatállyal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan szakmai tájékoztatást Kóbor Imre Ákos c. r. alezredes osztályvezető úr ad, a 38-180 belügyi telefonszámon. Személyzeti kérdésekben felvilágosítást ad Szeker Bernadett r. őrnagy kisasszony a 38-471 belügyi telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szeker Bernadett r. őrnagy részére a szeker.bernadett@arszg.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által megbízott bizottság végzi. A bíráló bizottság a beküldött pályázatok alapján meghallgatást tart 2018. január 30-án.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 •       ORFK honlapja
 •       arszg.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszg.hu honlapon szerezhet.

***