Pályázat

Pályázatok száma: 3

 

***

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

ellátási (ruházati) előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az ellátási szakterülethez tartozó ügyek intézése, koordinálása.

A ruházati szakterülethez tartozó feladatok önálló intézése és feldolgozása.

Ruházati anyagok megrendelése, nyilvántartása.

Leltárkor, rovancsolásoknál raktáros, leltározók segítése.

Raktári rend kialakításában való aktív közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségi és pszichológiai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendvédelmi szervezetnél szerzett – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
 • Raktározással (műszaki, ruházati) kapcsolatos tapasztalat.
 • Rendvédelmi szervezetnél ruházati ellátással kapcsolatos tapasztalat.
 • Munkavédelmi előadó végzettség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány, végzettséget, képzettségeket tanúsító okiratok fénymásolata, nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 01-én tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 12.

Pályázati meghallgatás ideje: 2017. július 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bankó Imre Ellátási és Fenntartási Osztály vezető nyújt, a 06 1 391 35 91, 06-70/491-7837, (BM 39-155) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Görbe Judit részére a gorbe.judit@arszki.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által megbízott bizottság végzi. Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • ORFK honlapja
 • közigállás.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszki.hu és az arszg.hu honlapon szerezhet.

 

***

           Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidős 6 vagy 4 órás foglalkoztatás, megállapodás szerint.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A szakgimnázium törzs- (hivatásos és közalkalmazott) és tanulói állományok szűrése, kezelése, megelőző- gyógyító ellátása, közegészségügyi feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A 27//1995. (VII. 25.) NM rendelet 3. § alapján foglalkozás-orvostan szakorvos vagy üzemorvostan szakorvosi szakképesítéssel;
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi, pszichológiai alkalmasság.
 • Érvényes működési nyilvántartással rendelkező.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok fénymásolata, hatósági bizonyítvány.
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolása. MOK kamarai tagság igazolása.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2017. szeptember 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Békésiné Sóti Orsolya r. alezredes nyújt, a 06 1 391 35 43 (BM 38-010) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Kizárólag elektronikus úton Görbe Judit főelőadó részére a gorbe.judit@arszki.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által megbízott bizottság végzi. A bíráló bizottság a beküldött pályázatok alapján meghallgatást tart 2017. augusztus 25-én. Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • ORFK honlapja
 • arszki.hu, arszg.hu
 • közigállás.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszki.hu, arszg.hu honlapon szerezhet.

 

***

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az igazgató oktatási helyettesének adminisztrációjában közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Legalább középfokú iskolai végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, használata
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségi és pszichológiai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendvédelmi szervezetnél szerzett – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
 • Gépírás tudás (10 ujjas vakon írás).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány, végzettséget, képzettségeket tanúsító okiratok fénymásolata, nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 01-én tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

Pályázati meghallgatás ideje: 2017. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vida Róbert c. r. alezredes igazgató oktatási helyettese nyújt, a 06 1 391 35 63, 06-70/491-7839, (BM 38-151) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szeker Bernadett r. őrnagy részére a szeker.bernadett@arszki.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által megbízott bizottság végzi. Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • ORFK honlapja
 • hu.
 • közigállás.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszki.hu, arszg.hu honlapon szerezhet.