Általános közzétételi lista

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

1.1.2. Szervezeti struktúra

1.1.3. Az intézmény vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.2.1. Az intézmény irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Nincs ilyen szerv

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.3.1. Az intézmény tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Nincsenek ilyen gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

Nincsenek közalapítványok

1.5. Lapok

Nincsenek

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

 • Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:
 • Az intézmény irányító szervének megnevezése, székhelye:
  Belügyminisztérium
  1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
 • Az intézmény fenntartójának megnevezése, székhelye:
  Belügyminisztérium
  1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
  Elérhetőségei
 • Az intézmény tekintetében az egyes fenntartói jogokat az Országos Rendőr-Főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.) gyakorolja a 32/2005. (VI.30.) BM-OM együttes rendelet alapján.
  Elérhetőségei

1.7. Költségvetési szervek

Nincs

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alaptevékenyég

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Az iskola nem intéz hatósági ügyeket

2.3. Közszolgáltatások
Nincsenek

2.4. Az intézmény nyilvántartásai

2.4.1. Az intézmény által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke

2.4.2. Az intézmény által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Gyűjtött.adatok.

2.4.3. Az intézmény által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

2.4.4. Az intézmény által – alaptevékenysége keretében –  gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

2.5. Nyilvános kiadványok
Nincsenek

2.6. Döntéshozatal, ülések
Nem áll rendelkezésre adat

2.7. Az intézmény döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Nem áll rendelkezésre adat

2.8. Pályázatok

2.9. Hirdetmények
Jelenleg nincsenek

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.11. Közzétételi listák: a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza a különös közzétételi listát ( http://www.njt.hu/)

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Ellenőrzések

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Nem volt ellenőrzés az ÁSZ részéről

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Jegyzőkönyv

3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény

Környezetvédelmi_beruházások_2016.év

Környezetvédelmi_beruházások_2017.év

Környezetvédelmi_beruházások_2018.év

Beruházás_statisztikai_jelentés_2017.I.név

Beruházás_statisztikai_jelentés_2017.II.név

Beruházás_statisztikai_jelentés_2017.III.név

Beruházás_statisztikai_jelentés_2017.IV.név

Beruházás_statisztikai_jelentés_2017.éves

Beruházás_statisztikai_jelentés_2018.év

Beruházás_statisztikai_jelentés_2018.I.név

Beruházás_statisztikai_jelentés_2018.II.név

Beruházás_statisztikai_jelentés_2018.III.n.év

Beruházás_statisztikai_jelentés_2018.IV.n.év

Beruházás_statisztikai_jelentés_2019.év

Beruházás_statisztikai_jelentés_2019.I.n.év

Beruházás_statisztikai_jelentés_2019.II.n.év

Beruházás_statisztikai_jelentés_2019.III.n.év

Beruházás_statisztikai_jelentés_2019.IV.n.év

Beruházás_statisztikai_jelentés_2020.I.n.év

Köznevelési teljesítmény_2015

Köznevelési teljesítmény_2016

Köznevelési teljesítmény_2017

Köznevelési teljesítmény_2018

3.1.5. Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

3.2.2. Számviteli beszámolók

3.2.3. Foglalkoztatottak

3.2.4. Támogatások

Nem áll rendelkezésre adat

3.2.5. Szerződések (forintban)

3.2.6. Koncessziók

Nem áll rendelkezésre adat

3.2.7. Egyéb kifizetések

Nem áll rendelkezésre adat

3.2.8. Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.2.9. Közbeszerzés

2019. évi közbeszerzési terv. 1

2019. évi közbeszerzési terv. 2

2019. évi közbeszerzési terv. 3