Bemutatkozás

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium a Belügyminisztérium háttérintézményeként működő középfokú rendészeti szakképzést folytató oktatási intézmény. Tanintézetünk iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés keretében a rendészeti hivatást választó tanulók oktatásával, valamint továbbképzésével foglalkozik.

Az 1998 előtt határőr laktanyaként funkcionáló intézmény 1998. április 1-től Balassi Bálint Határrendész képző Szakközépiskola néven kezdte meg működését. Neve 1999-től Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolára változott, 2004-től pedig a korábbi határrendész képzés kiegészült a rendőr szakképzéssel is. Napjainkra az ország négy rendészeti szakközépiskolájának egyike, ahol a hivatásos életpályára való felkészülés valósul meg.

A Budapest határától csupán néhány tíz méterre fekvő intézmény kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, a festői környezetben közel 22 hektáros területen elhelyezkedő objektum centrális, főváros-közeli fekvése, tiszta és egészséges levegője, zsúfoltságmentes állapota vonzóvá teszi a képzésben résztvevők számára.

Tanintézetünk épületeiben megtalálhatók az oktató tantermek, különböző szakkabinetek (informatikai, bűnügyi, határrendészeti), illetve szituációs, taktikai ház, tornaterem, kondicionáló terem, étkezde. Tanulóink a kollégiumban 2-4, illetve 5 ágyas szobákban kaphatnak elhelyezést, a közös helyiségekben pedig lehetőséget biztosítunk a kulturált szabadidős tevékenységekre (könyvtár, internet szoba).

 

2 3

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium saját sportpályával, illetve lőtérrel rendelkezik, így az elméleti felkészítés mellett a gyakorlati oktatás is helyben történik. Mára kiépült az a korszerű és modern oktatási intézmény, amely terveink szerint még fejleszthető, de az eredményes tanulás lehetőségét biztosítja és a folyamatos szakmai fejlődést segíti. Oktatói gárdánkat kivétel nélkül kiváló szakmai felkészültségű pedagógusok, hivatásukban sikeres szakemberek alkotják, akik emberi tulajdonságaikkal példaértékű mintaként állhatnak tanulóink elé.

Az iskolai nyílt napokon évente közel ezer érdeklődő látogat el hozzánk és a felvételi eljárás során is jellemző a jelentkezők magas létszáma.

img_9448 3

A tanintézetben folyó oktatás során a rendőri és a határrendészeti munkára történő felkészítésben kiemelt szerepet kap a gyakorlati szemlélet, a gyakorlatorientált tananyag feldolgozás aránya folyamatosan nő.

Tanulóink a szituációs kabinetben életszerű helyzetekben gyakorolhatják a napi szolgálatellátás különböző fázisait, hogy tényleges munkavégzésük során már közel készségszinten legyenek képesek az egyes intézkedések végrehajtására.

Tanintézetünk oktatásának egyik alapfilozófiája, hogy diákjaink a hagyományos elméleti képzésben a különböző tantárgyaknál megszerzett ismereteket képesek legyenek szintetizálni, egymásra építeni, a rendőri munkában elhelyezni és komplex módon gondolkodni. E célok elérése érdekében számos innovatív didaktikai eszközt és módszert alkalmazunk.

A képzésben résztvevők a különböző szituációk végrehajtása során teljes intenzitással gyakorolhatják a kényszerítő eszközök alkalmazását, valamint lehetőségük nyílik felmérni saját fizikai képességeiket, teljesítőképességük határait. Továbbá, a tréninggyakorlatok alkalmával nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs, illetve idegen nyelvi kompetenciáik fejlesztésére. A rendőri hivatásra való felkészítés részeként a személyiségfejlesztő és önismereti gyakorlatokban az erkölcsi, etikai elvárások, a helyes magatartási és viselkedési normák tudatosítása kap fontos szerepet.

RED-MAN-2014-139A

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium folyamatos, napi kapcsolatot tart a rendőri és rendészeti szervekkel annak érdekében, hogy oktatásunkat a napi változásokhoz, eseményekhez tudjuk igazítani, így tanulóink naprakész ismereteket szerezhetnek a hétköznapi feladatellátásban, illetve a társadalomban végbemenő változásokról. Oktató-nevelő munkánk reagál a rendészeti szerveket érintő jelenségekre, Magyarország aktuális közbiztonsági helyzetére, az országhatár védelmében megnövekedett rendőri feladatok ellátásához szükséges kihívásokra.

Széles körű közösségi kapcsolatainknak köszönhetően iskolánk gyakran tesz eleget a rendészeti szervek, valamint közintézmények meghívásainak, hogy tanulóink által tartott bemutatókon keresztül népszerűsítse mind a tanintézetet, mind pedig a rendészeti hivatást. Az ünnepi rendezvényeken kulturális programokkal színesítjük a megemlékezéseket.

7

 

A diákok életben a tanulmányi és sportversenyeken való részvétel nagyon népszerű mivel lehetőséget teremt a többi rendészeti szakközépiskola tanulóival való közös munkára, kapcsolatfelvételre, hiszen a képzés végeztével mindannyian egy nagycsaládban, a Magyar Rendőrség állományában fognak szolgálni.

9

Fontos célkitűzés tanintézetünk számára, hogy tanulóink olyan magas szintű képzést kapjanak, illetve az iskoláról kikerülve olyan biztos elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek, amely Magyarország Rendőrségének szakmai és állampolgári megítélését is pozitív irányba formálja.