Jogszabályok

Jogszabályok

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,
a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben szóló 1992. évi LXVI. törvény

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

 

Accessibility