Jogszabályok

Jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM–OM együttes rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet