Iskolarendszerű rendőr alapképzés

Iskolarendszerű rendőr tiszthelyettes szakképzés:

Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr)

A szakképesítés OKJ száma: 54 861 01

A képzésben való részvétel feltételeit az OKJ, a szakmai és vizsgáztatási követelmények, valamint a rendőr tiszthelyettes szakképzés Központi Programja tartalmazza.

A képzés az iskolarendszerű szakmai középfokú oktatás keretében folyik a felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések alapján, a nappali tagozatos oktatási munkarendre előírt sza­bályok szerint.

A képzési idő: két év.

A szakgimnázium a képzés befejezését követően a szakmai vizsga eredményes letétele után a tanuló részére Rendőr tiszthelyettes (szakmairány megjelölésével) szakképesítést igazoló bizonyítványt állít ki, amely közokirat. A bizonyítvány elsősorban a Rendőrség területi és helyi szerveinél a szakmai és vizsgáztatási követelményekben meghatározott beosztások (munkakörök) betöltésére jogosít fel és a főtörzszászlósi rendfokozat elérését biztosítja.

Az iskolarendszerű rendőr tiszthelyettes szakképzés Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve ide kattintva érhető el.