Járandóságok és térítési díjak

TÁJÉKOZTATÓ
a rendészeti szakközépiskolák tanulóinak járandóságairól, illetve
a tanulók által fizetendő térítési díjakról

A rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet alapján a rendészeti szakközépiskolai tanulók járandóságai, illetve a különböző szolgáltatások után fizetendő térítési díjak az alábbiak:

1. A szakközépiskolai tanuló havi rendszerességgel folyósított ösztöndíjra (pénzbeni juttatásra) jogosult, amelyet az iskola utólagosan – mindig a következő hónap elején – utal át. Az ösztöndíj magában foglalja:

  • az alapjuttatást,
  • a tanulmányi juttatást és
  • az ösztöndíj-kiegészítést.

Az alapjuttatás a köztisztviselői illetményalap 20%-a (jelenleg 7730,- Ft). A tanulmányi juttatás a tanulónak az előző félévi tanulmányi eredményétől függően jár, mértéke a mindenkori köztisztviselői illetményalapnak a tanulmányi átlageredménytől függő százaléka az alábbiak szerint:

  • 3,50 alatti tanulmányi átlag esetén0%
  • 3,51-4,00tanulmányi átlag esetén5% (jelenleg 1933,- Ft)
  • 4,01-4,50tanulmányi átlag esetén10% (jelenleg 3865,- Ft)
  • 4,51-5,00tanulmányi átlag esetén20% (jelenleg 7730,- Ft)

A tanulmányi juttatás összegét félévenként kell megállapítani, azt első alkalommal a második félév első napjától kell folyósítani. Az ösztöndíj-kiegészítés a tanulónak akkor jár, ha megbízás alapján a szakközépiskola szervezetében külön feladatokat is ellát. Mértéke a mindenkori köztisztviselői illetményalap meghatározott százaléka az alábbiak szerint:

  • osztálytitkár (osztályonként 1 fő) 20% (jelenleg 7730,- Ft)
  • egyéb megbízatás (osztályonként max. 2 fő) 10% (jelenleg 3865,- Ft)

2. A szakközépiskola a bejáró tanuló részére térítésmentesen öltözőhelyiséget, tisztálkodási le­he­tőséget, a személyes használati tárgyak és a ruházat elhelyezésére szekrényt biztosít.

3. A tanulónak a bejárással, hazautazással kapcsolatosan nem jár utazási költségtérítés, az utazások során csak a diákigazolvánnyal járó kedvezmények vehetők igénybe.

4. A tanuló részére a szakközépiskola tanulói szállásán való elhelyezés térítésköteles. A térítési díj a 2-4 ágyas, zuhanyzóval, WC-vel ellátott szobák esetében 400 Ft/fő/nap+áfa, a 2-4 ágyas, zuhanyzó és WC nélküli, illetőleg 5, vagy annál több ágyas szobák esetében 360 Ft/fő/nap+áfa, amelyet a tanulónak az igénybevételt követő hónap 15. napjáig kell megfizetnie a teljes hónapra.A tanuló írásbeli kérelmére a szakközépiskola igazgatója – figyelembe véve a meglévő szálláshelyek számát – mérlegelve az érintett szociális és lakáskörülményeit, valamint az egyéb méltányossági tényezőket, korlátozott számban térítésmentes szállást biztosíthat.

5. A szakközépiskolai tanuló az oktatási napokon térítésmentes ebéd igénybevételére jogosult. Reggeli és vacsora az oktatási napokon térítési díj ellenében igényelhető. A reggeli térítési díja adagonként 240 Ft, a vacsora térítési díja adagonként 240 Ft. Amennyiben oktatási napokon, az oktatás helyszínén a természetben nyújtott térítésmentes ebéd nem biztosítható, továbbá ha gyakorlati képzés vagy más rendezvény indokolja, az igényjogosultak részére az ebéd megváltásaként az élelmezési norma áfával növelt pénzértékének ebédre jutó részértéke jár.

6. A tanulót az első tanév első hónapjában a szakközépiskolai, illetve a gyakorlati képzéshez szükséges úgynevezett forma­ruházattal kell ellátni, amellyel a tanulónak a tanulói jogviszony megszűnésekor el kell számolni. A kiadott formaruházat tisztán tartása és karbantartása a tanuló kötelessége.

7.A tanulók ellátása a belső kiadású (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a rendvédelmi szervek és a szakközépiskola kiadványaként megjelent) jegyzetekkel, tansegédletekkel és tananyagokkal térítésmentes, az ezen felüli kiadványok térítéskötelesek. A térítésmentes kiadványok elszámolásköteles anyagot képeznek, hiányuk esetén az érintett tanulót megtérítési kötelezettség terheli.

8.A tanuló a „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély térítésmentes megszerzésére jogosult. A vizsgaismétlés és a kötelező újraoktatás költségei a tanulót terhelik.

9.A tanuló a szakközépiskolában folyó képzés ideje alatt az EU tagállamok, valamint a Magyarországgal szomszédos nem EU tagállamok hivatalos nyelvének valamelyikéből megszerzett, és külön jogszabályban meghatározottak szerint igazolt állami nyelvvizsga díjához való pénzbeni hozzájárulásra, támogatásra jogosult. Az e jogcímen tanulónként és nyelvvizsgánként kifizethető hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a mindenkori köztisztviselői illetményalap 50%-át (jelenleg 19 325 Ft).

10.A tanuló jogosult az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium egészségügyi intézményeiben a társadalombiztosítás feltételei szerinti orvosi ellátásra, továbbá az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kulturális és sportlétesítményeinek igénybevételére az arra meghatározott feltételek szerint.