II. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny régiós válogatóverseny 2018.március 10.

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban tanáraink és munkatársaink együttműködésével 17 csapat mérte össze erejét és felkészültségét 2018. március 10-én.

A verseny célja a Belügyi rendészeti ismeretek közismereti tantárgyat tanuló és a fegyveres szervek és vagyonvédelem szakmai képzésben résztvevő középiskolások rendészeti pálya felé irányítása, a tehetségek kiválasztása, a csapatszellem, az összetartozás érzésének erősítése.

A verseny kétfordulós, komplex csapatverseny a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Képzés-igazgatási Központ, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály, és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálat Oktatási és Szociális Osztály közös szervezésében, a rendészeti szakgimnáziumokban kerül lebonyolításra.

A válogatóverseny feladataiban egyaránt szerepet kapott az elméleti és a gyakorlati tudás mérése. Az elméleti feladatok megoldása során szakmai irányultságú kérdésekre kellett választ adni csapatmunkában. A gyakorlati tudás mérése a rendőri, a katasztrófavédelmi és a büntetés-végrehajtási szakmai és ügyességi feladatok végrehatásával történet.

A sikeres versenyzéshez ezúton is gratulálunk a résztvevőknek.

/Bányik Anita/

2018. március 9. Csapatzászló adományozó ünnepség

A csapatzászló a hazához, a nemzethez való tartozás, valamint az önfeláldozó szolgálat és helytállás jelképe.

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium munkájának elismeréseként dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere csapatzászlót adományozott a tanintézetnek. A csapatzászlót az adományozó ünnepségen dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy úr, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes adta át dr. Sóti Kálmán r. ezredes úrnak, a szakgimnázium igazgatójának, valamint vezérőrnagy úr az Országos Rendőr-főkapitányság részéről a zászlóhoz – a hagyományokhoz híven – szalagot adományozott. Elöljárói beszédében megemlékezett a kettős jubileumról, azaz a rendőrképzés 25 évvel ezelőtti reformjáról, illetve a szakgimnázium alapításának 20. évfordulójáról. Kiemelte, hogy minden szervezetben fontos a közös gondolkodás, az együttműködés, de egy tanintézetben a példamutatás miatt kiemelten nagy jelentősége van. A jövő rendőrei a szervezet erejét, a hivatás iránti odaadást, a bajtársiasság fontosságát, a feladatok szakszerű és hibátlan végrehajtásának elvárását első alkalommal a rendészeti szakképzés keretein belül tapasztalják meg. Ezt a közösség iránti kötelezettségét az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium kiemelt célul tűzte ki, amelyet teljesít és teljesített az elmúlt években is.

A csapatzászló ünnepélyes átvételét követően dr. Sóti Kálmán r. ezredes úr, a szakgimnázium igazgatója köszönetet mondott a megtisztelő elismerésért. Beszédében hangsúlyozta, hogy a tanintézet tevékenységével a rendőrség, és más társszervek tiszthelyettes utánpótlását szolgálja és szolgálta a múltban is. Hangsúlyozta, hogy az elvárások folyamatos megújulást és az igényekhez való igazodást követelnek a képzéstől, a tanintézet vezetőitől, tanáraitól, munkatársaitól. A csapatzászló adományozása azt az üzenetet hordozza, hogy a Belügyminisztérium és Magyarország Rendőrsége elégedett a szakgimnáziumban végzett oktató – nevelő munkával.

Az ünnepségen a tanintézet díszraja bemutatót, a teljes tanulói állomány díszmenetet hajtott végre

A kitüntető alkalomból végrehajtott ünnepség befejezéséül a meghívott vendégek igazgató úr vezetésével megtekintették az emlékkiállítást, amely bemutatja az intézmény húszéves történetét, s egyben emléket állít a tiszthelyettes-képzésnek, valamint a jogelőd szervezeteknek.

Egy tanintézet történetét jól lehet jellemezni adatokkal, a könyvtárakban, levéltárakban fennmaradt hivatalos dokumentumokban ezek megtalálhatók. – Mi történt? – Mikor? – Hol és kikkel? Az adatok fontosak, de nem válaszolnak pontosan a legalább annyira fontos és érdekes – Miért és mi okból? , – Mi végre és hogyan? – kérdésekre. Pedig ez hozza emberközelbe a történeteket. A 25 éves tiszthelyettes képzésnek emléket állító kiállításunk ezekre a kérdésekre is demonstrálja a választ.  20 éve az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium a szakképzésben, a rendvédelmi szervek szakmai igényeit kiszolgáló képzési tevékenységet folytat, elkötelezetten és innovatívan oktatja a rendészeti szakembereket. Tegnap, ma és holnap a rendvédelmi hivatásban is a legjobb befektetés a tudás.

A csapatzászló adományozásáért, a megtisztelő kitüntetésért a tanintézet minden dolgozójának nevében köszönetet mondunk.

/Bányik Anita/

2018. január 11. Nyílt nap

Tanintézetünk januári nyílt napján közel négyszáz érdeklődő vett részt. A színes program ismét sok fiatal érdeklődését felkeltette a rendőri szakképzés iránt. Továbbra is várjuk a jelentkezőket, akik tagjai szeretnének lenni a rendőri egyenruhát viselő nagycsaládnak, erősíteni akarják Magyarország Rendőrségének tiszthelyettesi állományát, és vállalják a rendvédelmi életpálya kihívásait és szépségeit.

Figyelem, közeledik a jelentkezési határidő 2018. február 19!

/Bányik Anita/

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium nyugdíjas közalkalmazottaink találkozója 2017

Nyugdíjasainkat az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium vezetői és munkatársai fogadták és köszöntötték a hagyományosan december elején megrendezésre kerülő találkozón. Vendégeinket Mándi József r. alezredes úr az Alapozó Ismereti Szakcsoport vezetője tájékoztatta a szakgimnázium életében történt változásokról, a 2017/2018-as tanév aktuális feladatairól. Tanintézetünk Adypódiuma erre az alkalomra készült produkcióval szórakoztatta volt kollégáinkat, és nagy sikert aratott színvonalas műsorával. A közös ebéd után a találkozó utolsó programjaként Dr. Sóti Orsolya r. alezredes asszony a Koordinációs és Humánigazgatási Osztály vezetője mutatta be a 2017-ben átadott Emlékszobát, ahol a kiállított tárgyak megtekintése felelevenítette a régi, aktív évek megható és emlékezetes történeteit. Ebben az esztendőben is vidám és örömteli napot töltöttünk közösen nyugdíjasainkkal.

Köszönjük a megjelenést!

/Bányik Anita/

2017.11.16. Nyitott kapuk a Thanban

Tanintézetünk munkatársai és tanulói meghívottként vettek részt a Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola programján, ahol a 2018/2019-es tanévben induló képzések népszerűsítésének keretében a rendészeti szakgimnázium iránt érdeklődőknek nyújtottak segítséget. A tájékoztató során ismertették az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium felvételi eljárásának rendjét és válaszoltak a felmerülő kérdésekre. Az elmúlt tanévekben a Thán Károly középiskolában érettségizett fiatalok közül sokan választották a rendőri hivatást és a tanintézetünkben tett sikeres szakmai vizsgát követően rendőrként teljesítik szolgálatukat.

A következő években is várjuk a felvételizőket.

/Bányik Anita/

Ünnepi megemlékezés 1956. október 23. alkalmából

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban 2017. október 20-án ünnepélyes állománygyűléssel tisztelegtünk az 56-os forradalom és a szabadság hősei előtt. Nemzeti ünnepünk méltó emlékezetére az Adypódium színvonalas műsort mutatott be, amelynek keretében Lacza Szilvia pr. r. őrm. kisasszony másodéves tanulónk saját versét mondta el.

/BányikAnita/

Lacza Szilvia:
Emlékszem hősökre
 
Emlékszem hősökre, kik életük adták,
Emlékszem nőkre, kik félve mondták:
„Vigyázz magadra Kedves,
Haza várlak, s féltelek!
 
Emlékszem ágyúra, mi hangosan dörgött.
Emlékszem férfire, ki lábáról eldőlt.
Hazádért véred adtad akkor,
Érte bátran mennél bármikor.
 
Emlékszem özvegyre talpig feketén.
Emlékszem árvára, s ázott szemére.
Könnyes suttogás szállt,
Feketébe borult minden ház.
 
Szabadságért harcoltál, ifjú.
Szabadságért haltál, Te hiú.
Ma is szótlan halna annyi szív,
A haza újra meg újra hív.
 
Vigyáznak ránk most is délen,
Sok bátor, kinek tiszta szíve.
Érted halna ő is, balga,
Sok rendőr, s katona.
 
Köszönetet mondtál néki?
Egy kedves szót? Nem is kéri.
Esküt tett ő, érted.
Álmod őrzi, néha félve.
 
(2017)

Pályaválasztási kiállítás

A korábbi évek hagyományait követve a Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya az idén is megrendezte Pályaválasztási Kiállítás sorozatát a megyében. Tanintézetünk a meghívásnak 2017-ben is eleget tett. Munkatársaink és tanulóik október 5 – én Monoron tájékoztatták az érdeklődőket a rendőri hivatás választásával kapcsolatban. Válaszoltak minden felmerülő kérdésre a képzésről, a feltételekről, a felvételi eljárásról és az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumról.

2017-ben is várjuk a rendészeti hivatás iránt elkötelezett érdeklődők jelentkezését.

/Bányik Anita/

Alaki szemle 2017.

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban 2017. szeptember 29-én 185 első évfolyamos rendőr, és 33 katasztrófavédelmi tanuló eredményesen hajtotta végre az alaki szemlét.   A szemle elöljárója Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok úr az Országos Rendőr-főkapitányság személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettese értékelésében sikeresnek minősítette a bemutatott alaki mozgásokat és az elméleti tudásról tanúskodó szóbeli feleleteket, továbbá gratulált a kiképzést végrehajtó oktatóknak, munkatársaknak. Az ünnepségen vendégünk volt még Dr. Gubicza József tű. ezredes úr, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Humán Szolgálat Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály vezetője. Az első hónapban elsajátított ismeretek bemutatása után a tanulók szakaszonként indultak, a tanintézetünkben már hagyománnyá vált, menetgyakorlatra. A nehéz terepen sérülésmentesen és jó hangulatban teljesítették a legalább 10 kilométeres távot.

Az alaki szemlét követően dandártábornok úr ünnepélyes keretek között megnyitotta az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium új emlékszobáját. A helytörténeti emlékeket bemutató kiállítás a jövő generációja számára állít méltó megemlékezést a régmúlt tanintézetünkhöz köthető emlékeiből.

/Bányik Anita/

Accessibility