Rendőr tanulók országos tanulmányi versenyének döntője 2017

A döntő Csopakon a Rendőrségi Oktatási és Kiképzési Központ, Oktatási és Továbbképzési Központ, Alparancsnoki Továbbképző Központban 2017. április 27-28-án került megrendezésre. A korábbi évekhez hasonlóan a rendészeti szakgimnáziumok első- és másodéves tanulói elméleti és gyakorlati versenyfeladatok végrehajtásában mérték össze tudásukat. A versenyszámok a rendészeti szakképzés ismeretanyagának elsajátítását, a versenyszellemet és a felkészülést egyaránt mérték. Idén a csapatversenyt a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium csapata nyerte meg, egyéniben mindkét évfolyamon a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium tanulói végeztek az első helyen, amihez ezúton is gratulálunk. Az országos verseny kiváló alkalmat biztosít, nem csupán a felkészültség megmérettetésére, hanem a különböző tanintézetekben hivatásuk teljesítésére készülő rendőr tanulók együttműködésének, és szakmai kapcsolatainak erősítésére.

Nemzeti gyásznap

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban a hétfői tanítási nap minden osztályban, minden képzési formában, egy perc néma tiszteletadással kezdődött. A Kormány 7/2017. (I. 21.) számú rendeletének alapján január 23. nemzeti gyásznap a 2017. január 21-én történt olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok emlékére.

A fiatal életek elvesztése valamennyi magyar közösség számára súlyos csapás. A veszteség mindannyiunk vesztesége. Tanintézetünk minden dolgozója és tanulója a gyász nehéz pillanataiban együttérez a tragédiával sújtott családokkal, barátokkal.

Nyílt nap 2017.01.12-én

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban a zord idő ellenére közel háromszáz érdeklődő vett részt a nyílt napon, amely általános tájékoztatóval kezdődött. Vendégeink végigjárhatták a tanépületet, az alaptantermeket, a gyakorló bázist és a tanulói szállást is, valamint Red Man és fegyverzettechnikai bemutatókat tekinthettek meg. Része volt nyílt napunknak a szakmai irányultságú műveltségi vizsga és a fizikai (erőnléti) vizsga követelményeinek bemutatása, a felvételi eljárást vezető tanárok a sikeres felkészüléshez segítséget adva minden felmerülő kérdésre válaszoltak. Szaktanárok a szakkabinetekben ismertették a képzés során hangsúlyos tananyagelemek lényegi tartalmát.

Köszönjük az érdeklődést és várjuk a jelentkezőket 2017-ben is.

/Pné Bányik Anita/

Határvadász-képzés megnyitó ünnepsége

A határvadász-képzés harmadik ütemében 2017. január 9-én 30 képzésben résztvevő kezdte meg tanulmányait az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban. A sajtó részére nyilvános megnyitó január 10-én 14.00-kor került végrehajtásra a tanintézetben. A rendezvény elöljárója Nagy Miklós r. ezredes Úr, a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatója, parancsnok-helyettes ünnepélyes keretek között nyitotta meg a képzést.

Accessibility