2018. március 9. Csapatzászló adományozó ünnepség

A csapatzászló a hazához, a nemzethez való tartozás, valamint az önfeláldozó szolgálat és helytállás jelképe. Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium munkájának elismeréseként dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere csapatzászlót adományozott a tanintézetnek. A csapatzászlót az adományozó ünnepségen dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy úr, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes adta át dr. Sóti Kálmán r. ezredes úrnak, a szakgimnázium igazgatójának, valamint vezérőrnagy úr az Országos Rendőr-főkapitányság részéről a zászlóhoz – a hagyományokhoz híven – szalagot adományozott. Elöljárói beszédében megemlékezett a kettős jubileumról, azaz a rendőrképzés 25 évvel ezelőtti reformjáról, illetve a szakgimnázium alapításának 20. évfordulójáról. Kiemelte, hogy minden szervezetben fontos a közös gondolkodás, az együttműködés, de egy tanintézetben a példamutatás miatt kiemelten nagy jelentősége van. A jövő rendőrei a szervezet erejét, a hivatás iránti odaadást, a bajtársiasság fontosságát, a feladatok szakszerű és hibátlan végrehajtásának elvárását első alkalommal a rendészeti szakképzés keretein belül tapasztalják meg. Ezt a közösség iránti kötelezettségét az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium kiemelt célul tűzte ki, amelyet teljesít és teljesített az elmúlt években is. A csapatzászló ünnepélyes átvételét követően dr. Sóti Kálmán r. ezredes úr, a szakgimnázium igazgatója köszönetet mondott a megtisztelő elismerésért. Beszédében hangsúlyozta, hogy a tanintézet tevékenységével a rendőrség, és más társszervek tiszthelyettes utánpótlását szolgálja és szolgálta a múltban is. Hangsúlyozta, hogy az elvárások folyamatos megújulást és az igényekhez való igazodást követelnek a képzéstől, a tanintézet vezetőitől, tanáraitól, munkatársaitól. A csapatzászló adományozása azt az üzenetet hordozza, hogy a Belügyminisztérium és Magyarország Rendőrsége elégedett a szakgimnáziumban végzett oktató – nevelő munkával. Az ünnepségen a tanintézet díszraja bemutatót, a teljes tanulói állomány díszmenetet hajtott végre A kitüntető alkalomból végrehajtott ünnepség befejezéséül a meghívott vendégek igazgató úr vezetésével megtekintették az emlékkiállítást, amely bemutatja az intézmény húszéves történetét, s egyben emléket állít a tiszthelyettes-képzésnek, valamint a jogelőd szervezeteknek. Egy tanintézet történetét jól lehet jellemezni adatokkal, a könyvtárakban, levéltárakban fennmaradt hivatalos dokumentumokban ezek megtalálhatók. – Mi történt? – Mikor? – Hol és kikkel? Az adatok fontosak, de nem válaszolnak pontosan a legalább annyira fontos és érdekes – Miért és mi okból? , – Mi végre és hogyan? – kérdésekre. Pedig ez hozza emberközelbe a történeteket. A 25 éves tiszthelyettes képzésnek emléket állító kiállításunk ezekre a kérdésekre is demonstrálja a választ. 20 éve az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium a szakképzésben, a rendvédelmi szervek szakmai igényeit kiszolgáló képzési tevékenységet folytat, elkötelezetten és innovatívan oktatja a rendészeti szakembereket. Tegnap, ma és holnap a rendvédelmi hivatásban is a legjobb befektetés a tudás. A csapatzászló adományozásáért, a megtisztelő kitüntetésért a tanintézet minden dolgozójának nevében köszönetet mondunk.